Miljøtilsyn i kommunerne

Indberetninger 2007-2012

På denne side kan du søge indberetninger om kommunernes miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Kommunerne har hvert år indberettet oplysninger om ressourceforbrug, antal virksomheder og landbrug, opkrævet brugerbetaling og hvor mange miljøtilsyn, der er gennemført og hvor mange godkendelser, der er givet det forløbne år. Du kan finde indberetninger for årene 2007-2012. Vejledning til at se data i databasen: her.

Indberetninger 2013-2016

Myndighedernes indberetninger for årene 2013, 2014, 2015 og for perioden 1.januar-30. april 2016 kan downloades som excel-filer via links herunder. Se også vejledningen til indberetningerne i excel-filerne her.
1.del af 2013 (1.jan-22.maj)     Efter 23. maj 2013, 2014 og 2015     1. del af 2016 (1. jan-30 april 2016).xlsx
Kilde:
v
  Rapport:
v
   
Række-, kolonne- og filterfelter
Række-, kolonne- og filterfelter
Kategori
År
Type
Område
Kommuner
Region - Kommune
IPPC Liste Type
Datafelter - Ressourcer
Datafelter - Ressourcer
Årsværk - Ressourcer
Tjenesteydelser (kr) - Ressourcer
Tjenesteydelser omregnet - Ressourcer
ÅV plus FT - Ressourcer
Datafelter - Godkendelser
Datafelter - Godkendelser
Årsværk - Godkendelser
Tjenesteydelser (kr) - Godkendelser
Antal godkendelser (indeværende år)
Antal afslag
Opkrævet brugerbetaling (kr) - Godkendelser
Godkendte virksomheder, i alt
Virksomheder uden samlet godkendelse
Tjenesteydelser omregnet - Godkendelser
ÅV Plus FT - Godkendelser
Datafelter - Tilsyn
Datafelter - Tilsyn
Årsværk - Tilsyn
Tjenesteydelser (kr) - Tilsyn
Antal virksomheder
Antal tilsynsbesøg
Antal besøgte virksomheder
Antal samlede tilsyn (indeværende år)
Opkrævet brugerbetaling (kr) - Tilsyn
Revurderinger
Antal virksomheder, som har modtaget samlet tilsyn i perioden
Tjenesteydelser omregnet - Tilsyn
ÅV Plus FT - Tilsyn
Datafelter - Reaktioner
Datafelter - Reaktioner
Henstillinger
Indskærpelser
Politianmeldelser
Påbud efter MBL 41B
Øvrige påbud
Forbud
Datafelter - Reaktioner (kun landbrug)
Datafelter - Reaktioner (kun landbrug)
Antal dyr
Regler for udbringning
Spildevand
Møddingplads
Gødningsbeholdere
Ensilageopbevaring
Kompostlager på mark
Lugt
Støj
Lys
Transport
Affald
Fluer
Driften af staldteknologi
Krav til efterafgrøder
Krav til kvælstoftildeling
Krav til sædskift
Krav til fodring
Bræmmer langs vandområder
Andet
Øvrige Forhold Vedr Anlægsdelen
Markstakke
Øvrige Forhold Vedr Areladelen
Datafelter - Håndhævelser (kun landbrug)
Datafelter - Håndhævelser (kun landbrug)
Kun 1 indskærpelse
Flere indskærpelser
Politianmeldelse
Krav om fast overdækning
Datafelter - Uanmeldte tilsyn (kun landbrug)
Datafelter - Uanmeldte tilsyn (kun landbrug)
Uanmeldte Tilsyn
Overdækning Ok
Overdækning Ikke Ok
Log Ok
Log Ikke Ok
Manglende Overdækning Accepteret
Manglende Overdækning Ikke Accepteret
Datafelter - IPPC
Datafelter - IPPC
Antal Virksomheder
Antal Godkendte IPPC
Antal IPPC Revurderet
Antal IPPC Ajourført
Fact IPPC Count
Antal IPPC Aendringer
v
Placér filterfelter her
Placér datafelter herPlacér kolonnefelter her
Placér rækkefelter herTotal
Total